Diensten


Bouwkundig Ontwerp
Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Met omgevingsvergunning of vergunningsvrij?
Wij vertalen uw wensen in een concreet plan en verzorgen al het noodzakelijke tekenwerk, berekeningen en noodzakelijke rapporten......
- LEES MEER

.

Berekeningen
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat wordt voldaan aan de wettelijke bouw- en regelgeving. Door middel van Bouwbesluitberekeningen toetst R&C Bouwconsultancy of er wordt voldaan aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.........
- LEES MEER


Brandveiligheid
De door de overheid worden hoge eisen gesteld aan de brandveiligheid van uw pand. R&C Bouwconsultancy is gespecialiseerd op het gebied van brandveiligheid en faciliteert hierin de opdrachtgever en het bevoegd gezag (gemeente).....
- LEES MEER

Bouwmanagement
Elk bouwproject is uniek door zijn doelstellingen en randvoorwaarden in een complex van processen van.....
- LEES MEER

Bouwtechnische keuringen
De bouwkundige staat van een woning is zeer belangrijk.....
- LEES MEER